Prognos

Prgnos 1is een computergestuurd meetsysteem voor de Diagnose en Therapie van (chronische) klachten, afkomstig uit de ruimtevaartgeneeskunde.Het systeem werd tijdens de 438 dagen durende MIR-vlucht in 1993-1994 onder leiding van Prof. Med. Polyakov ingezet, om de gezondheid van de kosmonauten te bewaken.Prognos is inmiddels verder ontwikkeld door de firma Medprevent in Duitsland.
 
 
 prognos 2Prognos – Basisprincipes
Prognos is gebaseerd op het acupunctuursysteem en de energiestromingen in de meridianen. De metingen vinden plaats op de 12 hoofdmeridianen, die zowel links als rechts aanwezig zijn. Het systeem stelt bij klachten vast, welke meridianen verstoord zijn, wat de oorzaak hiervan is en waarmee we de verstoring kunnen opheffen. Prognos meet met behulp van modern computertechnologie de energietoestand van de meridianen. Op die manier kunnen we objectief en reproduceerbaar vaststellen hoe de energietoestand in de meridianen is en waar blokkades in de energiestromingen zijn. De toestand van de 12 hoofdmeridianen wordt nu zichtbaar op het beeldscherm. Ieder mens bevindt zich continu in een toestand tussen ziek en gezond. Voordat klachten of ziekten zich openbaren is de energie van het meridiaansysteem al verstoord. Hierdoor is Prognos goed preventief toepasbaar en kan helpen gezondheidsproblemen op te lossen. Met behulp van Integrale Diagnose en Therapie (IDT) kunnen oorzaken van klachten gevonden worden en een effectieve Therapie worden ingezet.
prognos 3Prognos – Technische informatie
Om de meting te kunnen uitvoeren, wordt er een meetkring tussen de patiënt en het Prognos-systeem gemaakt. De patiënt krijgt hiervoor een bandje met elektrode om de pols. De metingen vinden plaats op de begin- en eindpunten van de meridianen, de zgn. ting-poins. De verkregen meetwaarden geven inzicht in de energietoestand van de meridianen. De metingen zijn reproduceerbaar, 4 microchips regelen het meetproces. Binnen 18 milliseconden worden per punt 400 metingen verricht. De computer interpreteert en verwerkt deze gegevens, die in een grafiek op het scherm verschijnen. De metingen worden zonder druk, met extreem geringe stroom in zeer korte tijd uitgevoerd. De stroombelasting van de huid is 455 miljardste Wattseconde. De meetruis wordt weggefilterd en de computersoftware berekent de energetische meridiaanwaarde. Het weerstandsbereik loopt van 20 kOhm tot 60.000 kOhm, zodat ook zwaar zieke patiënten te meten zijn. De meetduur is afhankelijk van de hoogte van de weerstand.Bij een weerstand van 1000 kOhm is de meetduur 12m/sec. Bij een weerstand van 20.000 kOhm is de meetduur 150 m/sec. De elektrische belasting van de huid is nihil, waardoor de huidcellen tijdens de metingen niet worden beïnvloed. Het systeem heeft een afwijking van 0,25% ( absolute reproduceerbaarheid v.g. Prof. Popp. Het acupunctuurpunt wordt dus niet mechanisch of elektronisch belast. De meetstift is gelagerd, waardoor de meetdruk van 20 gram altijd constant is en de meetstroom is met 0,4 microampère zeer gering, waardoor betrouwbaarheid en reproduceerbaarheid van de meting is gewaarborgd. Er is in de omgeving van het apparaat geen elektro-smog door het gebruik van een 1,2V Accu. De overdracht van de meetapparatuur naar de computer vindt plaats door middel van infrarood, zodat ook door de computer geen elektrische beïnvloeding plaats vindt. Alle meetwaarden worden door de computer bewerkt en daarna met mathematische algoritmes in grafieken omgezet. De basis van de Prognos-software zijn 12 miljoen meetreeksen, waarmee de norm voor patiënten, afhankelijk van leeftijd en geslacht, is gedefinieerd. Op het beeldscherm is vervolgens nauwkeurig te zien, welke meridianen aan de norm voldoen en welke meridianen te veel of te weinig energie hebben.
Prognos brengt Oosterse wijsheid en Westerse wetenschap tesamen
Sinds 8 jaar houdt de Portland State University in Oregon zich bezig met systematisch onderzoek naar de werkingsmechanismen van Acupunctuur en de overeenkomst tussen Westerse reguliere diagnoses en energetische afwijkingen welke via Oosterse Geneeswijzen zijn vastgesteld. Aan de technische universiteit van Dresden wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkingsmechanismen van het autonome zenuwstelsel, de Heart Rate Variability en het verband met de meridianen.