Massage

Masseren is het stimuleren en in balans brengen van de levensenergie. Als we onszelf niet optimaal voelen, of uit balans, gaat dit altijd samen met het stagneren van de levensenergie. Massage is om geblokkeerde energie vrij te maken.
We gaan uit van de helende kracht die ieder van ons bezit, waardoor we in principe in staat zijn ons zelf, onze relaties en omgeving in harmonie te brengen. Dit is mogelijk als we herkennen dat het leven zelf energie is. Als deze energie in jezelf stagneert, veroorzaakt dit een enorme variëteit aan disharmonie-verschijnselen.
Massage is een methode die uitgaat van deze vitale levensenergie en tracht energieblokkades weg te nemen. Als de energie stroomt, is de scheiding tussen lichaam en geest opgeheven, je ervaart jezelf als heel.
Ieder van ons bezit het vermogen om te genezen. Wij zijn in staat onszelf, onze relatie en onze omgeving te genezen, en wij kunnen deze genezende gaven gebruiken, zodat wij allemaal samen kunnen werken aan een wereld van harmonie en heelheid te creëren. De sleutel hiertoe is inzicht in de fundamentele substantie van het leven zelf: energie. Een gezond mens is emotioneel, lichamelijk en spiritueel in evenwicht en hij volgt zijn eigen weg, verwerkelijkt zijn eigen mogelijkheden en legt op alle terreinen van zijn leven welzijn en vitaliteit aan de dag.
Massage is een manier van leven, een manier om fysiek, mentaal en spiritueel in harmonie te zijn met het leven.
Kosten € 60,00 per behandeling van 1 uur of € 30,00 per behandeling van een 1/2 uur.